Databeskyttelseserklæring

Vi, Semper Danmark ApS, Sankt Nikolaj Vej 8, 4. sal, 1953 Frederiksberg C (efterfølgende „Semper", „vi" eller „os"), tager Databeskyttelse alvorligt og giver Jer i følgende erklæring oplysninger om indsamling, lagring og anvendelse af persondata på vores webside http://www.organixfood.dk/. Den gælder desuden for visning på mobile enheder. Semper er Dataansvarlig iht. Databeskyttelseslovgivningen. Vores kontaktoplysninger findes til sidst i denne erklæring.

Persondata indsamles, bearbejdes og anvendes kun af os, når dette er tilladt ved lov, eller når brugeren har indvilliget i dataindsamlingen. Vi indsamler, bearbejder og anvender persondata under overholdelse af de databeskyttelseslove, der gælder for Forbundsrepublikken Tyskland, og databeskyttelsesbestemmelserne i den Europæiske Union.

Bemærkning til persondata
Persondata er data, ved hjælp af hvilke man kan identificere eller kontakte en person. Dette inkluderer bl.a. navn, adresse, e-mail eller telefonnummer. Ifølge den herskende opfattelse drejer det sig også om personrelaterede data for den IP-adresse, som er knyttet individuelt til en computer af en udbyder. Der er ingen personrelaterede data ved hjælp af hvilke, du ikke kan identificeres (anonyme data).

Automatisk datalagring på vores webside
Når du besøger vores hjemmeside, overfører din internet-browser af tekniske grunde automatisk data til vores web-server. Disse data omfatter bl.a.:

Dato og klokkeslæt for besøget,
URL (adresse) på den henvisende webside,
downloadet fil,
mængde af afsendte data,
hostname på computeren, der anvendes (IP-adresse),
Browsertype og -version,
styresystem.

Oplysningerne gemmes udelukkende til formål, der tjener den tekniske administration af vores webside. De videregives ikke til tredjeparter. Vi forbeholder os retten til efterfølgende at kontrollere protokoldataene, hvis der via konkrete beviser er berettiget mistanke for, at der foreligger retsstridig anvendelse.

Dine oplysninger
Du kan grundlæggende anvende vores webside uden at oplyse os om yderligere persondata. Persondata indsamles og gemmes kun, hvis du sender os en e-mail (e-mailadresse, indhold).

Disse data anvendes kun til at bearbejde den konkrete sag. Yderligere bearbejdning finder kun sted, hvis du udtrykkeligt har indvilliget i dette.

Cookies
Vores webside anvender til dels cookies. Cookies anvendes til at gøre vores produkttilbud mere brugervenlige, effektivere og sikrere. Cookies er små tekstfiler, der lægges på din computer, og som gemmes af din browser. De fleste af de cookies, vi anvender, er såkaldte "session-cookies". De slettes automatisk efter dit besøg. Andre cookies gemmes på din enhed, indtil du sletter dem. Disse cookies gør det muligt for os, at genkende din browser ved næste besøg. Du kan indstille din browser sådan, at du bliver informeret om anbringelse af cookies og kun giver tilladelse til cookies i enkelttilfælde, eller aktiverer modtagelse af cookies i bestemte tilfælde, eller generelt afviser cookies, såvel som automatisk sletning af cookies, når browseren lukkes. Ved deaktivering af cookies kan denne websides funktionalitet blive indskrænket.

Google Analytics
Denne webside anvender Google Analytics, en webanalyseservice tilhørende firmaet Google (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). I den forbindelse anvender Google Analytics Cookies, der muliggør en analyse af, hvordan du anvender vores webside. De oplysninger, der genereres via cookies, om din anvendelse af denne webside, overføres til en af Googles servere i USA, hvor de gemmes. Vi anvender Google Analytics med extension „_anonymizeIp()", så at de IP-adresser, der overføres til Google, kun anvendes i minimeret form, hvilket forhindrer, at de kan forbindes direkte til en person. Google anvender disse oplysninger til at evaluere dit besøg på websiden, udarbejde rapporter om webside-aktiviteterne på vores webside, og desuden udføre tjenesteydelser forbundet med benyttelse af websiden og internettet. Det kan hænde, at Google overfører disse oplysninger til tredjemand, hvis dette er lovpåkrævet, eller hvis tredjemanden bearbejder disse data på vegne af Google. Google vil under ingen omstændigheder sætte din IP-adresse i forbindelse med andre af Googles data. Du kan også forhindre, at cookies fra Google Analytics installeres ved at anvende en indstilling i din browser-software; vi gør opmærksomme på, at i sådant tilfælde, vil du muligvis ikke kunne anvende alle funktionerne på vores webside. Dataindsamling og -lagring for Google Analytics kan altid fremadrettet deaktiveres ved at anvende en browser-plugin fra Google (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en). Du finder yderligere oplysninger om Google Analytics her: (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=da). Hvis du anvender vores webside fra en mobil enhed, kan du deaktivere Google Analytics ved at klikke på dette link.  Når du aktiverer linket, anbringer vi en cookie i din browser, som signaliserer til os, at vi skal deaktivere Google Analytics på din enhed. Vær opmærksom på, at anmodningen om deaktivering skal gennemføres af dig endnu en gang, hvis du fjernes cookies fra din browser, eller besøger vores webside fra en anden browser. Vi gør opmærksomme på, at Google har deres egne retningslinjer for databeskyttelse, som er uafhængige fra vores. Inden du anvender vores webside, bør du gøre dig bekendt med Googles databeskyttelsesbestemmelser på https://policies.google.com/privacy?hl=da&gl=sv.

Videreførende links
Denne erklæring om databeskyttelse gælder kun for vores webside. Websiden kan indeholde links til eksterne websider, der ikke er omfattet af denne erklæring. Hvis du forlader vores webside via et link, anbefales det, at du nøje læser databeskyttelsesoplysninger for hver webside.

Sikkerhed
Vi træffer alle lovmæssige foranstaltninger for at beskytte dine persondata mod tab, ødelæggelse, forfalskning, manipulation og uberettiget tilgang. Dog skal du være opmærksom på, at ingen internetoverførsel er 100 % sikker eller fejlfri. Dette bedes du også være opmærksom på, når du anvender denne webside.

Dine rettigheder
Som bruger har du ret til vederlagsfri information om dine gemte data. Dette omfatter også retten til rettelse, spærring eller sletning af de af os indsamlede data. Ret venligt din forespørgsel til:

Semper Danmark
Sankt Nikolaj Vej 8, 4. sal
1953 Frederiksberg C
Danmark 

Eller via e-mail til: info@semper.dk

 Ændring af databeskyttelseserklæringen
Semper forbeholder sig retten til enhver til at ændre indholdet af denne databeskyttelseserklæring uden forudgående varsel og uden angivelse af grundene iht. de lovmæssige databeskyttelsesbestemmelser.